Saturday, December 4, 2010

Daya Nga Buai (Dog mit sok bok Shun nyamba nang)

DAYA NGA BUAI(Biatah)

AGI ni anu Buai kanu ka pang piin; ka-i kiris ni naan daya kanu di pang piin nu bamban re-i nga nguto irau-i. Jadi kan Buai kiris daya anu, ayuh rasu nakap ka turun-i. Jadi kan tadang anu muh madam di ashung-i, ayuh nguta, ka rasu turang tadang anu rakat di gungong-i, ka-i duh tungang kadi.

Jadi ni anu Buai anu di tudu daya dun tayung Naring, ka-i mite turung di tayung Naring da kadi kangun-i, nang-i, " O jara; bisaya kuu turung aku kadi kangun-ku. Kambui kuu turung kadi, aku re ngupah kuu nga birawan ni taping." Kan tayung Naring dingah sakanu, ayuh rasu kadi kangun Buai anu. Jadi kan kangun anu muh tikadi sawu Buai anu rasu maad di mit birawan-i ka arun. Kan-i muh nug arun, ayuh rasu kisak birawan-i so gabuk pake, ka rasu mos di dawun kuduk; ka-i ngungum na di baba-i ka rasu biranang taban. Jadi darum-i taban, dawun kuduk anu muh bubus nga-i biranang, ka birawan anu muh abo babas so dieh. Kan ayuh muh nug tayung Naring, ayuh rasu nang di ayuh, " Tejah aku agi taban birawan ni taping adi re-ku nga ngupah kuu; gut birawan anu muh abo babas so baba-ku. Kiang amai simuti, aku nai ni payu adu nga kuu, nug anak sukuh-mu aku duh man, duh nakap-i."Sabab ati, Buai bun nakap bangsa daya nug anu ati; pak-i ari nakap Kireng, Bisina nga Sibiyau adu.

No comments:

Post a Comment