Saturday, January 16, 2010

SIMAJAG, DAYUNG BIKUAB, MARUI JADI BATUH (Biatah) - Dundan ati dok mbit so Syun Nyamba Nang

SIMAJAG, DAYUNG BIKUAB, MARUI JADI BATUH (Biatah)

AGI ni naan dayung Bikuab dun Simajag. Ayuh nga banuh-i sua birumuh di Sibireh, atak Sinai. Jadi darum ngara ruu di umuh-i, Simajag ati nang di banuh-i, "Kana kuu ruu nga anak-ta di bari buang nuh tanuk tubi; amai aku-ti re an suba di ngabang sasang piin di sigun darud Sirapat." Kan Simajag ngabang piin anu, agi ni indang mirupat so sikup-ika map di sudo jipo-i. Rasu Simajag nang di indang anu, " Ani nu indang ati minyakit ka sudo-ku? Kadu an sisuh ayuh din." Jadi kan Simajag ko minyu sakanu, rasu anu karum kiruman, ka nganu guh ujen bangat strata nga sabak ribut. Kan ayuh kinyam ujen bangat, Simajag di ka ribo tiab, amai taru ujen. Pak darum-i ruu dinu ujen duh saya, nug ka batuh tiab anu re an puno da uba. Jadi duh tui Simajag marui, dog marut batuh sinadan purung-i; kiang-i tungo-i adu duh dog marut, amai ayuh agi kukong tumbis birawan.

Jadi ni anu anu banuh-i kajun ayuh, pak mating guh ayuh man ka bari, nug ka anu muh karum. Ngapui, isan-isan banuh-i di siroh ayuh ka sigun darud anu, nudug injuk-i kanu, nug ka ayuh dapud Simajag dog marut batuh di ribo tiab. Rasu Simajag nang di banuh-i "Kiang kuu kanu mart adu ruu nga anak-ta, amai aku-ti muh duh bisa kamaki-maki." Kan banuh-i dingah ayuh sakanu, ayuh mari ka bari-i, ka daan di anak-i nang sindu-i muh marui dog marut batuh.

Jadi barang anu banuh-i ari di tud pinguman Majag ka tiab anu; jadi masi Simajag kiris banuh-i simunu, ari matak mari nga duh biyun rati, ka-i nang di ayuh, "Kiang kuu matud adu kukong birawan-ku adi di tungo-ku, sa mu duh pauh j'ra ari matak mari tud kayuh ka aku: ka mun anak-ta, kuu nakit kingat adu nug bas-i."

Jadi kan banuh-i dingah sawun-i sakanu, ayuh rasu matud tumbis birawan anu di tungo-i, buang-i sien sium ayuh, nang-i, "O Majag, O Majag, sawun-ku! daya matak ngabang nyikup nga-i re nyiraan anak sukuh-i, pak kuu di ngabang nga-mu da adup-mu kabus dog tingge marut batuh. Asi asi kieh re ruu sadi sikambuh sipagi, man tubi nabat gungong, nok piin matun ashung, turun kayuh nyibakang gungong."

Kan banuh-i muko sakanu, ayuh bu mari; ka nganu guh batuh muh kubo marut purung Simajag. Ngapui nug anu ati, tiab anu dog kadun Tiab Majag.

No comments:

Post a Comment